18 maart 2015 Harm Post

Weer 3 plannen gepubliceerd

In nauw overleg met de opdrachtgevers en het team ROM van de gemeente Renkum zijn opnieuw 3 plannen voorbereid. Het bestemmingsplan én het beeldkwaliteitsplan voor het Stenenkruis 14, en het bestemmingsplan voor Kabeljauw 9 e.o, 2015. De plannen liggen ter inzage tot 14 april 2015. Deze 3  brengen het totaal voor februari en maart op 6. Voor meer informatie zie www.renkum.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

HARM POST

Procesbegeleider bij het creëren van iets moois