15 april 2015 Harm Post

Succesvolle samenwerking bij Ecopassage N227 in Maarn

ontwerp N227

De provincie Utrecht heeft BAM geselecteerd voor de bouw van de ecopassage N227 bij Maarn. Voor de inpassing van de ecopassage in de omgeving en de ecologische opzet heeft gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van een team bestaande uit Paul Kersten (wUrck), Karin Albers (Ecologica) en Harm Post (Harm Post Advies).  De bouw start in het voorjaar van 2015, de oplevering is uiterlijk 2016. De aanneemsom is circa € 3 miljoen (zie ook www.baminfra.nl).

HARM POST

Procesbegeleider bij het creëren van iets moois