Harm_Post_Advies_OosterbeekHarm Post

E-Mail: harmpost.advies@gmail.com  –  Telefoon: 0655325435
Geboortedatum 8 mei 1960
Adres Bakenbergseweg 1-4 6814 MA Arnhem

Profiel

Harm Post is procesbegeleider bij het creëren van iets moois. Hij is opgeleid tot landschapsarchitect en, door ervaring, adviseur en manager voor het leiden van complexe processen en organisaties in verandering. Na een scherpe analyse wordt snel de kern geraakt en een proces in gang gezet om gezamenlijk een goed resultaat te behalen. Hij voelt zich als een vis in het water op een strategische plek in een bestuurlijke omgeving en is politiek geïnteresseerd. Op het grensvlak van overheid en burger functioneert hij het best.

Curriculum
2012-heden Directeur/eigenaar Harm Post
2001-heden Directeur/eigenaar MATANZAS B.V.
2011-2018 Bestuurslid Bureau Architectenregister (vicevoorzitter)
In het architectenregister zijn meer dan 14.000 architecten,
stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten geregistreerd.
2012-2015 Docent Academie van Bouwkunst Amsterdam (cursus regionale planning)
Samen met gastdocenten worden de belangrijkste thema’s van de regionale planning behandeld.
2010-heden Directeur/mede-eigenaar TRYLON Group (i.o)
Ontwikkelaar van duurzame, innovatieve landbouwconcepten.
2011-2012 Senior Consultant Urban Planning bij KuiperCompagnons in Rotterdam
2009-2011 Directeur/mede-eigenaar OOSTZEE Stedenbouw in Arnhem
1999-2008 Directeur/adviseur/mede-eigenaar bij Bureau van Droffelaar in Arnhem
1997-1999 Hoofd afdeling Stedenbouw bij de gemeente Tilburg
1992-1997 Hoofd afdeling Groenvoorzieningen bij de gemeente Tïlburg
1991-1992 Voorzitter managementteam/coördinator afdeling ontwerp/landschapsarchitect
1988-1991 Hoofdontwerper/landschapsarchitect  bij de gemeente Breda
1988 Freelance landschapsarchitect
Opleiding
1987 Landbouw Universiteit Wageningen (nu WUR)
Afstudeerrichting Landschapsarchitectuur
Nevenfuncties
2013-2014 Interim secretaris Vijf Dorpen in het Groen
2012-heden Stichting Wederopbouw Architectuur Renkum (voorzitter)
2009-heden Bestuurslid Stichting Landgoed Mulligen (penningmeester)
Innovatielandgoed Mulligen onderzoekt de haalbaarheid van innovaties op een biologische veehouderijbedrijf.
2007-2012 Bestuurslid Stichting “Ahoi” (secretaris/penningmeester)
De Stichting Ahoi is het architectuurcentrum van Wageningen en omgeving.
2006-2011 Lid Welstandscommissie Twente Oost (Het Oversticht)
2006-2008 Stichting “De dienst voor het landschapsplan van Nederland” (medeoprichter/voorzitter)
2003-2006 Stichting “De Oorsprong” (medeoprichter/secretaris)
De Stichting “De Oorsprong” zette zich in voor de verantwoorde herontwikkeling van historische panden in Oosterbeek.
2002-2010 Bestuurslid Architectuur Lokaal
1998-2001 Bossche Architectuur Initiatief (BAl/ voorzitter)
Het BAl is het architectuurcentrum van ’s-Hertogenbosch.
1997-2002 Lid van de Adviesgroep Intensief Ruimtegebruik
1992-1998 Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (voorzitter)
1992-1998 Bestuurslid van de Stichting Groenraad
1995-1997 Lid van de Raad van Advies van de Stichting Ontwerpen aan Nederland
1987-1995 Initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting LOCUS

HARM POST

Procesbegeleider bij het creëren van iets moois