In het buitengebied van de gemeente Renkum aan de Fonteinallee 33 in Doorwerth ligt de Biologische Boerderij Veld en Beek. Het bedrijf is primair een veehouderij met op dit moment 30 melkkoeien en 40 vleeskoeien in natuurgebieden. De wens bestaat om een extra dienstwoning te realiseren. Daarnaast bestaat de wens een aantal bestaande activiteiten te bestendigen en/of aan te passen aan de huidige realiteit. Deze activiteiten passen niet in het huidige bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken is een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

HARM POST

Procesbegeleider bij het creëren van iets moois