Een erfadvies van het Gelders Genootschap gaf aan dat de bouw van 3 woningen mogelijk was. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Middenlaan 52 wordt noodzakelijk, omdat het terrein op basis van het vigerende bestemmingsplan de bestemming “agrarisch gebied met landschapswaarden” heeft. De locatie is visueel en cultuurhistorisch waardevol door de hoogteverschillen, de openheid en de waterhuishouding. Voor de functieverandering van agrarisch naar wonen is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk, maar ook een goed plan en een proces van intensief overleg met de omgeving.

HARM POST

Procesbegeleider bij het creëren van iets moois