Op het perceel Grietstraat 14 te Doesburg bevindt zich een (voormalig) agrarisch bedrijf. De agrarische activiteiten zijn beëindigd en de agrarische bestemming is gewijzigd in een woonbestemming. Een groot deel van de bedrijfsgebouwen is  gesloopt, waarvoor in de plaats één nieuwe woning kan worden gebouwd. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning met beroep aan huis.

HARM POST

Procesbegeleider bij het creëren van iets moois