28 augustus 2014 Harm Post

Ondersteuning Vijfdorpen bij opstellen Integrale visie op het landschap

Het Renkums Landschap bepaalt de kwaliteit van de Renkumse leefomgeving. Ze vormt een constante waarde die al meer dan een eeuw herkend en onderkend wordt. Het behoud van de kwaliteit van het landschap vormt een belangrijke bestaansreden van Vijf Dorpen in ’t Groen. Alle reden om er speciale aandacht aan te besteden en een eigen integrale visie te ontwikkelen.

Met een brainstorm is het bestuur van Vijf Dorpen in ’t Groen op 21 maart begonnen met het opstellen van deze integrale visie. De visie zal de eigen positie versterken in de discussie over het behoud en ontwikkeling van onze kwetsbare leefomgeving. Op basis van een startdocument zal een discussie worden geïnitieerd met de leden en andere betrokkenen. Het doel is om de visie na de zomer te presenteren. De visie zal worden gebaseerd op de uitgebreide kennis die al beschikbaar is. Men heeft mij gevraagd om de brainstorm in goede banen te leiden.

HARM POST

Procesbegeleider bij het creëren van iets moois