27 februari 2015 Harm Post

Drie plannen ter inzage

Deze week zijn in de gemeente Renkum drie plannen ter inzage gelegd;  twee bestemmingsplannen (Europalaan 98, 2015 en Kuijpersweg 16, 2015) en één beeldkwaliteitsplan (Middenlaan 52) . De plannen zijn in nauw overleg met de opdrachtgevers en het team ROM van de gemeente Renkum voorbereid. Voor meer details zie:  www.renkum.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

 

 

 

 

HARM POST

Procesbegeleider bij het creëren van iets moois