Drie plannen ter inzage

Deze week zijn in de gemeente Renkum drie plannen ter inzage gelegd;  twee bestemmingsplannen (Europalaan 98, 2015 en Kuijpersweg 16, 2015) en één beeldkwaliteitsplan (Middenlaan 52) . De plannen zijn in nauw overleg met de opdrachtgevers en het team ROM van de gemeente Renkum voorbereid. Voor meer details zie:  www.renkum.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

 

 

 

 

Van graan tot brood

Na een grondige restauratie van de korenmolen De Heimolen heeft de Gemeente Rucphen besloten dat de instandhouding van dit rijksmonument niet tot haar kernactiviteiten behoort en is op zoek gegaan naar belangstellenden. De familie Tak heeft, samen met wUrck, plannen ontwikkeld voor deze molen in het prachtige buitengebied tussen Rucphen, Roosendaal en Halderberge.

De plannen van de familie Tak zijn gemaakt rond het thema ‘van graan tot brood’. Rond dit thema zal de molen weer graan moeten gaan verwerken tot meel en in een bakkerij in de molen kan dit meel verder verwerkt worden tot diverse broodproducten. In deze ambachtelijk omgeving kunnen mensen met beperkingen en zinvolle dagtaak verrichten zodat zij afhankelijk van eigen mogelijkheden in de lokale maatschappij integreren.

wUrck heeft deze plannen in het concept ‘dubbelbelt’ vertaald. Naast de molenbelt een tweede berg waarin mogelijkheden voor horeca voorzieningen en andere soort activiteiten kunnen plaatsvinden. Een molen om het graan te malen en een tweede hart, een oven om het brood te bakken.

Op 25 juni is de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Rucphen en de familie Tak ondertekend in de Heimolen en is de eerste stap naar een prachtig project gemaakt.

Ondersteuning Vijfdorpen bij opstellen Integrale visie op het landschap

Het Renkums Landschap bepaalt de kwaliteit van de Renkumse leefomgeving. Ze vormt een constante waarde die al meer dan een eeuw herkend en onderkend wordt. Het behoud van de kwaliteit van het landschap vormt een belangrijke bestaansreden van Vijf Dorpen in ’t Groen. Alle reden om er speciale aandacht aan te besteden en een eigen integrale visie te ontwikkelen.

Met een brainstorm is het bestuur van Vijf Dorpen in ’t Groen op 21 maart begonnen met het opstellen van deze integrale visie. De visie zal de eigen positie versterken in de discussie over het behoud en ontwikkeling van onze kwetsbare leefomgeving. Op basis van een startdocument zal een discussie worden geïnitieerd met de leden en andere betrokkenen. Het doel is om de visie na de zomer te presenteren. De visie zal worden gebaseerd op de uitgebreide kennis die al beschikbaar is. Men heeft mij gevraagd om de brainstorm in goede banen te leiden.

HARM POST

Procesbegeleider bij het creëren van iets moois