Renkum – Middenlaan 52

Renkum – Middenlaan 52

Een erfadvies van het Gelders Genootschap gaf aan dat de bouw van 3 woningen mogelijk was. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Middenlaan 52 wordt noodzakelijk, omdat het terrein op basis van het vigerende bestemmingsplan de bestemming “agrarisch gebied met landschapswaarden” heeft. De locatie is visueel en cultuurhistorisch waardevol door de hoogteverschillen, de openheid en de waterhuishouding. Voor de functieverandering van agrarisch naar wonen is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk, maar ook een goed plan en een proces van intensief overleg met de omgeving.

Voorst – Landgoed de Poll

Voorst – Landgoed de Poll

landgoeddepoll

Renkum – Veld & Beek

Renkum – Veld & Beek

  • Project: Omschrijving
  • Tijd: Ooit

In het buitengebied van de gemeente Renkum aan de Fonteinallee 33 in Doorwerth ligt de Biologische Boerderij Veld en Beek. Het bedrijf is primair een veehouderij met op dit moment 30 melkkoeien en 40 vleeskoeien in natuurgebieden. De wens bestaat om een extra dienstwoning te realiseren. Daarnaast bestaat de wens een aantal bestaande activiteiten te bestendigen en/of aan te passen aan de huidige realiteit. Deze activiteiten passen niet in het huidige bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken is een goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

Doesburg – Grietstraat 14

Doesburg – Grietstraat 14

  • Project: Omschrijving
  • Periode: 2011-2012

Op het perceel Grietstraat 14 te Doesburg bevindt zich een (voormalig) agrarisch bedrijf. De agrarische activiteiten zijn beëindigd en de agrarische bestemming is gewijzigd in een woonbestemming. Een groot deel van de bedrijfsgebouwen is  gesloopt, waarvoor in de plaats één nieuwe woning kan worden gebouwd. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning met beroep aan huis.

HARM POST

Procesbegeleider bij het creëren van iets moois